NAUI Slovenija

Kaj je NAUI?

Potapljaške kategorije:
- rekreativni tečaji
- specialnosti
- voditeljski tečaji
- tehnični tečaji


Sorodne asociacije

Povezave

Predstavništva NAUI po svetu

Kontakt

Termini potapljaških tečajev

GalerijaV tekstu spodaj si lahko preberete pogoje za specialnosti.


Standardi za tečaje specialnosti
 
Pregled
NAUI tečaji specialnosti predstavljajo uvod in podrobno usposabljanje na području potapljaških specialnosti. Zato so ti tečajo tako strukturirani, da tečajniku nudijo podrobno usposabljanje in na koncu dodatno potapljaško kvalifikacijo. Specialnosti so opisane v standardih. Specialnosti omogočajo potapljaču uživati v organiziranem potapljanju ter tako istočasno pridobijo potrebne izkušnje ter to dokumentirajo.
Inštruktorji, kateri so se  specializirali za neko določeno področje, lahko naredijo lasten program. Če želijo zanj izdajati potrdila, morajo od NAUI-ja zahtevati avtorizacijo dela ali celotnega programa.


Usposobljenost tečajnika
Tečajniki, ki uspešno končajo tečaj, se smatrajo sposobni, da sodelujejo pri potapljaških aktivnostih (specialnostih), za katere so se usposabljali. Smejo se potapljati brez direktnega nadzora, v pogojih, ki so enaki ali podobni pogojem, kakršni so bili med usposabljanjem.


Odnosi (razmerja)
Upoštevajo se standardna razmerja (odnosi), razen če ni drugače navedeno.


Kdo sme učiti
Nočno potapljanje, podvodno okolje, zbiranje, iskanje in preiskovanje, podvodna fotografija, podvodna arheologija, podvodna ekologija (koralni grebeni), potapljaški asistent (pomočnik), wrecki (brez penetriranja), potapljanje s suho obleko sme učiti vsak NAUI inštruktor z aktivnim statusom.
Specialnosti, vezane s potapljanjem na dah, sme prav tako učiti NAUI inštruktor z aktivnim statusom.
Zaradi zahtevnosti ali tveganja, kakršnega predstavljajo ostale specialnosti, te zahtevajo dodatno usposabljanje. Če jih želi inštruktor poučevati, mora od NAUI-ja zahtevati pisno dovoljenje, zato lahko te specialnosti poučuje šele po prejetju pisnega dovoljenja Oddelka za usposabljanje (Training Department).

-         
vloga zahtevka – da bi dobil dovoljenje za vrsto tečajev, kateri niso navedeni v predhodnem odstavku, mora inštruktor vložiti prošnjo za NAUI Speciality Instructor Aplication

-        Prošnja za inštruktorsko specialnost preko lokalnega NAUI predstavnika za usposabljanje. Tečaj se ne sme izvajati vse dokler inštruktor ne dobe pisno dovoljenje od NAUI-ja. Za vsako specialnost se mora prošnja vložiti osebno. Dovoljenje velja tako dolgo, dokler ima inštruktor aktiven status.


-         
dodatni dokumenti – dokaz o usposobljenosti za specialnost, na katero se prošnja nanaša; ni potrebno, da ima inštruktor potrdilo specijalnosti. Potrebno je podati pregled tečaja, z urnim načrtom ter dokaz o usposobljenosti iz dotičnega področja.


 Pregled bi moral vsebovati:
- naslov tečaja, pregled, vključno s številom potopov;
- potrebne kvalifikacije tečajnika;
- potrebne materiale, opremo, itd.;
- veščine;
- akademske teme in metode testiranja;
                                   - odnose inštruktor - tečajniki;
                                   - potopi in globine.

Mnogi pregledi so dani na vpogled NAUI-ju, in so bili odobreni. Če niso zaščiteni z avtorskimi pravicami, jih lahko inštruktorji naročijo pri NAUI-ju.


Splošni pogoji za pristop k tečaju
-          preverjanje – pred pričetkom tečaja mora inštruktor s pomočjo uporabe  izbranih veščin preveriti in oceniti znanje tečajnikov, da se prepriča,da obvladajo potrebne veščine in znanja, potrebna za pristup k tečaju, da zmanjša tveganje. Inštruktor se mora prepričati, da imajo tečajniki odgovarajočo potapljaško kvalifikacijo;
-          oprema – tečajniki morajo imeti lastno opremo, za njo skrbeti med potekom celega tečaja. Na začetku tečaja mora instruktor pregledati opremo, da se prepriča, da je v dobrem stanju;
-          potopi v odprti vodi – da bi se uspešno zaključila določena specialnost, je potrebo izvesti vrste potopov, ki so navedeni v standardih za posamezni tečaj. En potop v odprti vodi (ki se ne šteje v skupno število potopov, potrebnih za zaključek tečaja), se nanaša na preverjanje sposobnosti. Ta potop ni potreben, če inštruktor pozna veščine in znanje tečajnika. Nekateri tečaji zaradi zahtevnega usposabljanja zahtijevajo večje število potrebnih potopov.


Potrebne veščine in teoretična znanja
-          splošno gledano je cilj vsake specialnosti enak: tečajnik mora pokazati, da je obvladal potrebne veščine in osvojil potrebna znanja, da lahko uspešno zmanjša nevarnst na najmanjšo možno stopnjo;
-          določene veščine, teoretična znanja, cilji in izgled samega tečaja morajo biti prilagojeni doseganju tega cilja. Za dokumentiranje znanja se morajo uporabiti pisni test


SPECIALNOSTI
Tabelarični prikaz potapljaških specialnosti.

NAZIV
SPECIALNOSTI
TRAJANJE STAROST POTREBNA
KVALIFIKCIJA
ŠTEVILO
POTOPOV
REŠEVANJE 12 ur 15  POTAPLJAČ * 1
NOČNI POTOP 12 ur 15 (12 junior) POTAPLJAČ * 2
WRECKI (brez vstopanja) 12 ur 18  Napredni potapljač 2
POTAPLJANJE POD LEDOM 12 ur 18  Napredni potapljač 3
JAMSKO POTAPLJANJE 12 ur 18  Potapljač  4
GLOBOKI POTOPI 12 ur 18  Napredni potapljač 2
DIDAKTIČNI POMOČNIK 20 ur 18  Napredni, Rescue 3
WRECKI (z vstopom) 24 ur 18  Reševalec 2
ISKANJE IN REŠEVANJE 24 ur 15 Potapljač  2
STROKOVNJAK V REŠEVANJU 20 ur 17 Napredni potapljač 4
EAN POTAPLJANJE 12 ur 15 nobena  2

* če se uči pri potapljanju na dah, je dovolj izkaznica potapljača na dah.


Izbrane specialnosti

Nočno potapljanje

Pregled

Cilj tega tečaja je, da nauči potapljača vse potrebne veščine in znanja, da bi se tveganje pri nočnem potapljanju zmanjšalo na najmanjšo možno stopnjo (velja za apnejo in SCUBA potapljanje).

Teorija
Teoretično je potrebno obdelati planiranje in pripravo, opremo za nočno potapljanje, postopke, probleme, nevarnosti, navigacijo in sistem potapljanja v paru.


Podvodno okolje

Pregled

Cilj tega tečaja je, da se potapljač spozna s fizičnimi in biološkimi vidiki potapljaškega okolja, s povdarkom na lokalnih pogojih. Ta tečaj sloni na materialu, zbranem s strani znanstvenikov, v povezavi s podvodnim okoljem; npr. oceanografija, limnologija, geologija, biologija in ekologija. Pomemben del tečaja so filmi, slike, diapozitivi in drugo, da bi se tečajnikom kar najbolje ilustriral podvodni svet. Priporoča se obisk muzejev, akvarijev in podobno.  Tečajniki morajo spoznati čim več različnih življenjskih okolij.

Teorija
Obdelati je potrebno naslednja področja:
-          rastlinski in živalski svet – prepoznavanje, odnosi, nevarnosti, koriščenje (hrana, akvariji, ...);
-          onesnaženje in varovanje;
-          gibanja vode in karakteristike – mene, tokovi, valovi, temperature, tlak, gostota, plovnost, vidljivost, zvoki;
-          obala, dno in pogoji na površini – karakteristike, nevarnosti, naravna pomoč, navigacija;
-          potapljaške lokacije – izvori podatkov, uporaba kart, planiranje potopov.


Podvodna fotografija

Pregled

Cilj tečaja je, da tečajniku ponudi dodatna znanja, da bo lahko užival v podvodni fotografiji ob najmanjšem možnem tveganju. To je tečaj o tehnikah podvodnega fotografiranja, ne pa tudi tehnik razvijanja.

Teorija predavanja
Potrebno je obdelati opremo za fotografiranje pod vodo, filme, tehnike, osvjetljevanje, osnove fotografije, težave.

Potrebne veščine
Tečajniki morajo sami fotografirati pod vodo, nato pa fotografije analizirati.


Iskanje in preiskovanje

Pregled

Ta tečaj mora tečajniku pomagati pri obvladovanju potrebnih znanj in veščin pri iskanju potopljenih predmetov in objektov, tehnik preiskovanja terena, ob tem pa zmanjšati tveganja pri takih aktivnostih.

Teorija
Posebna področja, katera je potrebno obdelati, so :
-          podvodna navigacija – potapljač mora znati uporabljati kompas in naravno  navigacijo za določanje svojega položaja, se znati orientirati v vodi, znati poiskati določeno potopljeno lokacijo. Teorija, težave, metode, oprema, odnos uddaljenost / čas, obdelati je potrebno tudi uporabo kart;
-          zmanjšana vidljivost – potapljača je potrebno pripraviti na pogoje zmanjšane vidljivosti, tudi ponoči; težave, metode, postopki, potrebna oprema;
-          metode preiskovanja – morajo zagotoviti potrebno znanje, da se zna potapljač pravilno odločiti za določeno metodo in izvesti potop. Potrebno je obdelati težave, postopke, metode in opremo;
-          reševanje in dvig – priprava potapljača, da je sposoben dvigniti manjše predmete z uporabo dostopne oprem. Teorija, težave, nevarnosti, metode, oprema, principi. Potrebni pogoji in načini dvigovanja.


Wreck potopi (brez vstopanja)


Pregled

Tečaj je predviden, da nudi tečajnikom osnovna znanja, ki so povezana z varnim potapljanjem na wrecke. Potapljanje na wrecke (brez vstopanja) se pojmuje kot potapljanje okrog potopljene ladje, letala ali njihovih ostankov.

Teorija
Mora obsegati varnost, nevarnosti, tveganja, omejeno vidljivost, globinske potope, opremo (dodatno in modificirano), položaj wrecka, izvore podatkov, metode iskanja, podvodno navigacijo, pravne vidike, dvigovanje, arheologijo itd.


Wreck potopi (z vstopom)

Pregled

Tečaj je predviden, da nudi tečajnikom osnovna znanja, ki so povezana z. varnim potapljanjem na wrecke. Potapljanje na wrecke (z vstopom) se pojmuje kot potapljanje tudi v potopljene ladje, letala ali njihove ostanke.

Teorija
Mora obsegati varnost, nevarnosti, tveganja, omejeno vidljivost, globinske potope, opremo (dodatno in modificirano), položaj wrecka, izvore podatkov, metode iskanja, podvodno navigacijo, pravne vidike, dvigovanje, arheologijo itd.

Kdo sme učiti
Vsak NAUI inštruktor z aktivnim statusom, ki je opravil najmanj 100 potopov v odprtih vodah, ter 50 potopov z vstopom v wrecke.

Razmerja
-          za potapljanje na wrecke (z vstopom) je dovoljeno največje število 4. tečajniki na inštruktorja, kadar govorimo o potopu z možnostjo direktnega izhoda, če ni direktnega izhoda, največ 3. tečajniki na enega inštruktorja.


Potapljanje pod ledom

Pregled

Cilj tečaja je, da tečajnike pripravi za potapljanje pod ledom ob najmanjšem možnem tveganju. Potapljanje pod ledom se pojmuje kot potapljanje pod trdno ledeno površino.

Teorija
Obsegati mora potapljanje v sladki vodi, cilj, planiranje, organizacijo, izvedbo, postopke, težave, tveganja, pline, osebje, vidljivost, opremo, prvo pomoč pri podhladitvah in ozeblinah, tehnike, podporo s površine, komunikacijo, nevarnosti, primer, da se potapljač izgubi, postopke v slučaju nevarnosti, tehnike iskanja in preiskovanja, potapljanje na povečani nadmorski višini.

Kdo sme učiti
Da dobi pooblastilo za vodenje takega tečaja, mora imeti aktivni NAUI inštruktor najmanj 100 potopov v odprtih vodah, 25 potopov pod ledom ter 10 potopov pri temperatura blizu točke zmrzovanja.

Rezmerje
Za potapljanje pod ledom sta dovoljena največ 2 tečajnika na inštruktorja.


Potapljanje v votlinah (Cavern Diving)

Pregled

Cilj tečaja je, da tečajniku da osnovna znanja in potrebne veščine za potapljanje v votlinah, opozoriti na nevarnosti, povezane s to specijalnostjo. Tečaj se mora voditi po standardih NSS-ja (National Speleological Socitey) ali NACD  National Associtaion for Cave Diving) ali katere druge asociacije, katero priznava NAUI.

Kdo sme učiti
-          da inštruktor dobi dovoljenje za učenje te specialnosti, mora zadovoljiti standarde NSS-ja ali NACD-ja, ali katere druge organizacije, katero priznava NAUI.


Jamsko potapljanje (Cave Diving)

Pregled

Cilj tečaja je dati tečajniku osnovna znanja in potrebne veščine za jamsko potapljanje, opisati nevarnosti, povezane s to specialnostjo. Tečaj se mora izvajati po standardih NSS-ja (National Speleological Socitey) ali NACD (National Associtaion for Cave Diving) ali neke druge asociacije, katero priznava NAUI.

Kdo sme učiti
-          da inštruktor dobi dovoljenje za učenje te specialnosti, mora zadovoljiti standarde NSS-ja ali NACD-ja, ali neke druge organizacije, katero priznava NAUI.


Globoki potopi

Pregled

Cilj tečaja je podati potapljaču potrebna znanja in veščine za planiranje in izvajanje varnih globokih potopov znotraj varnostne krivulje. Globok potop se pojmuje vsak potop med 18 in 40 metrog globine. Potopi na tečaju ne smejo preseči globine 40 metrov.

Teorija na predavanju
Potrebno je obdelati cilj, probleme, nevarnosti, planiranje, pripravo, opremo, zaloge zraka, osebje, tehnike, pline, postopke v primeru nevarnosti (vključujuč načine transporta ponesrečenega do komore) ter omejitve globine za rekreacijske potope. Postopki dekompresije morajo pokrivati globinsko pijanost, dekompresijsko bolezen (definicija, vzroki, simptomi, znaki, prva pomoč in preprečevanje), zgodovina dekompresije, koncept, uporaba potapljaških računalnikov, pojmi, problemi, principi in tehnike. Natančno in podrobno obdelati tablice, plan potopa, probleme, izjeme. potapljanje na večji  nadmorski višini, letenje po potopu, hiperbarične komore.

Razmerja
-          za globine do 18 metrov se uporabljajo standardna razmerja. Inštruktor mora spremljati tečajnike na prvem potopu preko 18 metrov;
-          če se potopi izvajajo na globinah, večjih kot 24 metrov, so dovoljeni največ 4. tečajniki na enega inštruktora. Če asistira en ali več pomočnikov, potem je največje število 8 tečajnikov.


Obogateni Zrak Nitrox (EAN)

Pregled
 
Namen tega tečaja je, da poda potapljačem nujno potrebne podatke, da lahko uporabljajo EAN kot dihalno mešanico. Tečaj se sme učiti kot samostojna specialnost ali pa se lahko integrira v osnovni tečaj potapljanja (Scuba Diver Course).

Po uspešnem zaključku tečaja se za tečajnike predpostavlja, da so sposobni uporabljati EAN za potope v odprtih vodah brez neposrednega nadzora, če so razmere za potapljanje enaki ali podobni tistim na tečaju.

Kdo sme učiti
Ta tečaj sme učiti vsak aktiven NAUI inštruktor, kateri:
-          ima NAUI nitrox potapljaško izkaznico;
-          ima zabeleženih najmanj 15 potopov z EAN-om.

Standardi tečaja
Potopi ne smejo biti globji od 40 metrov ali parcialni tlak kisika ne sme preseči 1,6 bar. Potopi morajo biti načrtovani znotraj varnostne krivulje.
Tečaj se lahko uči kot teoretičen tečaj, če potopi v odprti vodi niso vključeni. Po opravljenih potopih z EAN se lahko potapljaču izda potrdilo, ob pogoju, da ni preteklo več kot 6 mesecev od takrat, ko so tečajniki poslušali teorijo.

Potrebne veščine
Potrebno je opraviti najmanj 2 potopoa z EAN-om, pri tem mora biti en potopo ponovljen. Tečajniki morajo sami izračunati potrebno mešanico ter pazljivo načrtovati in izvesti potope.

Akademske zahteve
Obdelati je potrebno sledeče teme: zgodovina nitroxa kot plina za dihanje, Daltonov zakon, fiziologija kisika in dušika, omejitve globin, prednosti, pomanjkljivosti in riziki uporabe kisika, koncept ekvivalentne globine zraka, uporaba standardnih tablic za zrak, običajni postupki za mešanje plinov, postopki pri analiziranju plinov.Potapljač pomočnik

Pregled tečaja

Cilj tega tečaja je, da usposobi tečajnika, da lahko pomaga inštruktorju med potekom tečaja. Glavni cilj je, da se tečajniki usposobijo, da bi lahko med tečajem pomagali tečajnikom. Inštruktor z aktivnim statusom mora biti vedno prisoten. Namen tega tečaja ni zamenjava specifičnih NAUI profesionalnih tečajev, temveč tečaj, ki mora vzpodbuditi potapljača, da izboljša in nadgradi že pridobljene veščine in znanje.
Po zaključku tečaja tečajniki niso usposobljeni za profesionalne kategorije, zato se pri določanju odnosa tečajniki – inštruktor ne upoštevajo.

 
 
 
Kvalifikacije potapljača pomočnika
Potapljači pomočniki smejo:

-         
dokler dela inštruktor vaje z delom tečajnikov, lahko direktno nadzira ostale tečajnike na tečaju;
       
spremljati ne več kot dva tečajnika na površino ali na potop;
        
pomagati inštruktorju z aktivnim statusom pri drugih vajah, s akterimi bodo tečajniki izboljšali obstoječe ali pridobili nove veščine, pomembne za varnost potopa; to smejo samo pod direktnim inštruktorjevim nadzorom.
 
Pogoji za pristop k tečaju
-         
napredna kategorija – NAUI Advanced ali ekvivalentna;
-         
položen NAUI potapljač reševalec ali odgovarajoča;
-         
položena Prva pomoč in reanimacija (oživljanje).
 
Potrebne veščine
-         
navigacija s pomočjo kompasa:
  • recipročni kurs, napaka do 3 metre od izhodiščne točke, smejo se uporabljati tudi vizuelne referenčne točke;
  • pravokotnik, napaka do 3 metre. Udaljenost je potrebno prilagoditi pogojem okolice (vidljivost, itd.);
-          pomagati potapljaču, kateri simulira:
  • krč v nogi;
  • prestrašenost;
  • težave z dihanjem;
  • znaki panike;
-          demonstrirati, kako pomagati utrujenemu ali prestrašenemu potapljaču;
-         
voditi par potapljačev na potop v odprti vodi;
-         
demonstrirati reševanje potapljača.
 
 
Akademske zahteve
-         
ponavljanje tehnik reševanja s povdarkom na lokalnih pogojih vljučujuč probleme, možne situacije, tehnike preiskovanja, reševanja, pomoči, vlečenja, izvlačenja iz vode, nudenje uetnega dihanja v vodi. Postopki v nujnih primerih pri potapljanju v odprti vodi. Uporaba kisika za prvo pomoč (priporoča se tečaj Prva pomoč s kisikom), ponavljanje prve pomoči v povezavi s potapljanjem;
-         
tehnike podvodne komunikacije. Postupki med potopom v odprti vodi ter tehnike kontrole skupine. Posebnosti planiranja in izvajanja potopov na tečaju. Tehnike spremljanja tečajnikov na površino v času poteka potopa v odprti vodi, za čas potopa, med izvajanjem vaj navigacije. Varnost pri potapljanju z ladje ter lokalni pogoji;
-         
vloga in odgovornost potapljača pomočnika, pravni vidiki potapljaškega usposabljanja. Dosledna uporaba briefing-a (navodila za potop), dnevnik potopov ter ostalih tehnik.Tečaj specialnosti potapljač reševalec

Potapljač reševalec
Pregled tečaja
Na tem tečaju potapljači pridobijo znanja in veščine, potrebne, da bi zmogli prepoznati stres ter učinkovito delovati v primeru potrebe. Vključeni so: pomoč, transport, reševanje na površini in iz globine, potapljače na dah ali z opremo.


Kvalifikacije pristopnikov
-         
kandidati, kateri so uspešno končali tečaj, se smatrajo usposobljeni za izvajanje asistence in reševanja v odprti vodi, v pogojih, podobnih ali enakih tistim na tečaju;
-         
ta kvalifikacija je eden od pogojev za opravljanje tečajev potapljač pomočnik, voditelj potapljanja, pomočnik inštruktorja in inštruktorski tečaj.

Usposabljanje iz Prve pomoči in oživljanja
-         
inštruktorji prve pomoči in oživljanja, kateri usposabljajo prisotne na tem tečaju, ni potrebno da so NAUI inštruktorji.


Pogoji za pristop k tečaju
-         
potrdilo NAUI potapljač odprtih voda ali odgovarajočo;
-         
če Prva pomoč in oživljanje nista v sklopu tečaja, potrdilo o opravljeni Prvi pomoči in reanimaciji;
-         
odprta voda – najmanj en učni del se mora poučevati v odprti vodi.

Veščine v odprti vodi
-         
na površini prepoznati problem, na pravilen način pomagati popolnoma opremljenemu potapljaču, ki se pretvarja, da ima sledeče probleme: krč mišic, pospešeno dihanje, da je utrujen, da kaže znake panike in težave z dihanjem (zaradi temperature vode, obleke, itd.);
-         
izvesti kontrolirano reševanje potapljača (detajli v “Detajli izvajanja vaj) z globine cca. 6 metrov, ga transportirati ~ 46 metrov do obale, ladje ali platforme, odpenjajoč pri tem opremo;
-         
s pomočjo enega asistenta izvleči ponesrečenega potapljača, kateri simulira, da ne diha, iz vode.


Predavanja o teoriji
Obdelati je potrebno sledeče teme:

-         
vzroki in preprečevanje potapljaških nesreč; fizična pripravljenost, stres in psihološki faktorji, stres in panika, kontrola opreme pred potopom, sindrom utapljanja na površini;
-         
reševanje: samo-reševanje, pomoč potapljaču, umetno dihanje v vodi, reševanje iz globine in na površini, transport, tehnike odstranjevanja opreme, tehnike izvlačenja na obalo, ladja, prva pomoč, dajanje kisika;
-         
splošni pristop k rešavanju nesreče: skrb o ponesrečencu, pristop k prvi pomoči, baro komori, podatki, poročilo o nesreči, odgovornost in pravni vidiki.Napredni potapljač reševalec

Pregled tečaja

To je tečaj za tiste potapljače, kateri se želijo več naučiti o reševanju. Pri usposabljanju je povdarek na preprečevanju nezgod, organiziranju reševanja in praktični uporabi v odprti vodi. Ta tečaj daje poseben povdarek na:

-         
preprečevanju potapljaških nesreč;
-          prepoznavanje situacij, katere so živjensko nevarne;
-         
pravilen zečetek/ in / ali vodenje reševanja;
-         
pravilno izvajanje tehnik reševanja v vodi;
-         
pravilno vodenje celega postopka reševanja;
-         
zagotoviti trenutno, post stresno pomoč;
-         
pravilno reagirati na kakršno koli situacijo nevarnosti.

Kvalifikacije tečajnikov
V trajanju treh let po zaključenem tečaju se tečajniki smatrajo sposobni za izvajanje asistenc in reševanja v odprti vodi, v podobnih pogojih, kakršni so bili med usposabljanjem. Po obnovitvi kategorije se za tečajnike zopet smatra, da so usposobljeni za naprednega potapljača reševalca.


Obnavljanje kategorije
Da bi tečajnik, kateri ima veljavno kategorijo Prva pomoč in oživljanje, obnovil kategorijo, mora pravilno prikazati NAUI inštruktorju z aktivnim statusom, veščine v odprti vodi, predpisane s temi standardi.


Kdo sme učiti
Začetna avtorizacija. Vsak NAUI inštruktor z aktivnim statusom, z veljavno Prvo pomočjo in reanimacijo, da zadovoljuje pogoje, da sme učiti tečaje specialnosti, in da zadovoljuje sledeče pogoje:
-          da je asistiral NAUI inštruktorju na najmanj enem tečaju za naprednoga reševalca, ali
-         
je končal NAUI inštruktorski program, kako učiti NAUI tečaj napredni reševalec, ali
-         
je sodeloval kot del tima ali kot udeleženec na delavnici v aktivnostih reševanja v inštruktorskem programu.

Izvzetje avtorizacije - če v zadnjih dveh letih inštruktor ni naredil niti enega tečaja za naprednega potapljača reševalca.

Obnavljanje avtorizacije – da bi obnovil dovoljenje za opravljanje tečaja reševanja, mora inštruktor, kateri ima veljavno potrdilo o položeni Prvi pomoči in oživljanju, asistirati avtoriziranemu inštruktorju na celem tečaju ali izpolniti alternativen predpis, katerega odredi NAUI odsek za usposabljanje. Pred pričetkom poučevanja tega tečaja mora kandidat (inštruktor) dobiti pisno dovoljenje od NAUI odseka za usposabljanje.

Prva pomoč in reanimacija
Prva pomoč, oživljanje in dajanje kisika ter reševanje – inštruktorji, kateri na tečaju poučujejo te veščine, ni potrebno da so NAUI inštruktorji.


Pogoji za vpis na tečaj
Starost – najmanj 17 let;
Potapljaška kvalifikacija – najmanj NAUI napredni potapljač odprtih voda ali ekvivalentno;
Prva pomoč in reanimacija – veljavno potrdilo o opravljeni prvi pomoči in reanimaciji od organizacije, katero NAUI priznava. Urjenje mora vključevati: reševanje odrasle osebe z enim reševalcem, reševanje z dvema reševalcema, koriščenje maske za dihanje.
Usposabljanje za dajanje kisika – dokaz o usposobljenosti za dajatelja kisika, ne starejši kot 2 leti, razen če usposabljanje ni del tečaja. Usposabljanje za dajatelja kisika mora vsebovati: sestavljanje, koriščenje, vzdrževanje konstantnega pretoka kisika, ali dajanje na zahtevo, razstavljanje sistema.
Potapljaške veščine – tečajniki morajo pred začetkom usposabljanja na varen način pokazati, da obvladajo sledeče veščine :
1. vaje plavanja (brez opreme) :
-          preplavati 207 metrov brez zaustavljanja na kakršen koli način v času 6 minut ali manj;
-         
obdržati se na površini 15 minut;
-         
izvleči 4,5 kg iz cca. 3 metre globine;
-         
transportirati drugo osebo približno iste velikosti na oddaljenost 22,9 metrov;
2. vaje potapljaja na dah, enake kot za tečaj potapljač odprtih voda;
3. vaje potapljanja s SCUBA opremo:
-          sestaviti opremo, jo prilagoditi, izvesti kontrolo pred potopom;
-         
na površini sneti in ponovno namestiti masko, plavuti, pas z utežmi, kompenzator plovnosti;
-         
pod vodo sneti in ponovno namestiti masko, regulator, dihati skozi regulator brez maske na glavi v trajanju dveh minut, izvesti bratsko dihanje ter deljenje zraka z uporabo alternativnega izvora zraka;
-      
prikazati uporabo kompenzatorja plovnosti na površini, sposobnost vzdrževanja nevtralne plovnosti  pod vodo (fine pivoting);
-         
izvesti transport ponesrečenega potapljača na oddaljenosti 91 metrov znotraj 4 minut.


Standardi tečaja
Razmerja – uporabljajo se standardna razmerja (glej “Standardi tečajev”).
Odprta voda  - najmanj 4. potopi morajo biti izvedeni v odprti vodi.


Potrebne veščine
Oprema za reševanje – prikazati uporabo koluta ali plutače za reševanje, vrvi, itd.
Prepoznavanje in reševanje težav – v odprti vodi prepoznati problem (naveden nižje) ter ga rešiti:

1.       pomagati potapljaču na dah, kateri je na površini, in simulira:
-         
krč mišice;
-         
utrujenost;
-         
paniko;
-         
težave z dihanjem
2.       popolno opremljen pomagati drugemu popolno opremljenemu potapljaču, kateri se nahaja pod vodo ter simulira:
-         
paniko;
-         
težave z dihanjem;
-         
izguba kontrole plovnosti;
-         
izguba orientacije (vertigo).
Izgubljeni potapljač – kot simulacijo iskanja izgubljenega potapljača v odprti vodi, locirati določeni objekt v 4. minutah na globini 6,1 meter. Reševalec mora opazovati z oddaljenosti cca. 46 metrov točno mesto, kjer je objekt ispuščen, sme zaprositi za pomoč dva potapljača, da bi našel predmet. Vidljivost pod vodo mora biti najmanj 2,1 metra.
Transport potapljača – na površini, v odprti vodi, popolno opremljen za potapljanje na dah ali s SCUBA opremo, pomagati in transportirati 46 metrov v dolžino do točke izhoda, potapljača, kateri simulira utrujenost.
Pomoč pri izhodu – na površini, v odprti vodi, brez pomoči ostalih, opremljen kot potapljač na dah ali s SCUBA opremo, pomagati potapljaču, kateri se pretvarja, da je utrujen, mu pomagati, da pride iz vode.
Reševanje z dna (potapljanje na dah) – v odprti vodi, brez pomoči ostalih in opremljen kot potapljač na dah, locirati in izvleči na površino potapljača, kateri simulira, da je v nezavesti, in ne diha. Podvodna vidljivost mora biti najmanj 2,1 metra.
Reševanje (potapljanje na dah) – na površini, v odprti vodi, brez pomoči ostalih, opremljen kot potapljač na dah, rešiti in transportirati ponesrečenega potapljača 46 metro do izhoda, potapljač se pretvarja, da je v nezavesti in da ne diha.
Reševanje potapljača (potapljanje s SCUBA opremo) – na površini, v odprti vodi, brez pomoči ostalih in popolno opremljen, rešiti in transportirati 46 metrov do točke izhoda iz vode nezavestnega potapljača, ki ne diha. Med izvajanjem vaje mora simulirati izvajanje umetno dihanje. Reševalec mora sneti vso nepotrebno opremo s ponesrečenca ter s sebe.
Izvlačenje iz vode -  v odprti vodi s pomočjo enega asistenta izvleči iz vode potapljača, ki se pretvarja, da je nezavesten in ne dihe. Ponesrečenca je potrebno izvleči na obalo ali plažo, ladjo ali pomol. Med izvajanjem vaje je potrebno simulirati izvajanje umetnega dihanja, katerega se ne sme prekiniti več kot 15 sekund (če so pogoji idealni).
Reševanje z dna (s SCUBA opremo) – v odprti vodi, popolno opremljen z globine cca. 9,1 metra izvleči ponesrečenega potapljača, ga transportirati 46 metrov do obale ali ladje; ponesrečeni ne diha in je v nezaveesti. Po¸prihodu na površino je potrebno do konca izvajanja vaje simulirati umetno dihanje. Drugima dvema potapljačema dati navodilo, da pomagata pri reševanju.
Prva pomoč – v pogojih potapljanja v odprti vodi demonstrirati postopke za primere, ko pride do:
-          znakov in simptomov dekompresijske bolezni;
-         
nezavesti z respiratornim zastojem;
-         
bruhanjem v nezavesti;
-         
raznih napadov.
Načrt postopka za primer nesreče – za izbrano lokacijo potopa pripraviti v pisni obliki načrt postopkov za primer nesreče, ki morajo vsebovati:
-          navodila za postopke v primeru nesreče za skupino potapljačev;
-         
simulacijo obveščanja lokalne Prve pomoči (Center za obveščanje- 112);
-         
razdelitev nalog skupini, katera simulira pomaganje pri potapljaški nesreči;
-         
priprave za evakuacijo ponesrečenca na kopnem, z ladjo ali helikopterjem;
-         
izpolnjevanje podatkov o nesreči kot del popolnega scenarija reševanja. Dodatno zbrati imena in osnovne podatke od “prič” ter izpolnjevanje NAUI obrazca v primeru nesreče.


Predavanja iz teorije
-         
faktorji preprečevanja nesreč – fizična, mentalna pripravljenost, uvežbanost ("natreniranost"), oprema, okolje, prepoznavanje težav, usposobljenost;
-         
vzroki, znaki, simptomi, postupki prve pomoči za preprečevanje stresa in panike, utapljanja, dekompresijske bolezni, poškodbe povezane s poškodbami pljuč, krči, podhlajevanje  in pregrevanje, nezavest kot posledica pomanjkanja kisika, morska bolezen, poškodbe s strani nevarnih morskih živali, zlomov in izpahov, opekline (vključno s tistimi zaradi prevelikega izpostavljanja soncu), resne krvavitve in šok;
-         
tehnike reševanja in samo–reševanja, pomoč potapljaču, reševanja pod vodo in na površini, transport, umetno dihanje v vodi, tehnike izvlačenja na ladjo in na kopno;
-         
Prva pomoč in oživljanje – ponavljanje (dihalne poti, dihanje, kroženje, blokirane dihalne poti, prenehanje dihanja in bitja srca, krvavitve, povijanje, imobilizacija, poškodbe in zlomi, itd.);
-         
komplet za prvo pomoč pri potapljanju, sistem za dajanje kisika;
-         
terapija s pomočjo rekompresije, vključno s teorijo in cilji;
postopki v primeru nesreče, procedure, plani za določena področja potapljanja – napisati natančen načrt, ki mora vključevati razdelitev dolžnosti, procedure v primeru izgube potapljača, v primeru preskočene dekompresije, ter ostale nesreče, aktiviranje Prve pomoči / DAN-a / itd., hiperbarične komore, podatki o nesreči, prevoz ponesrečenca, postopki varovanja opreme ponesrečenega, odgovornost in pravna razglabljanja.

go to topNAUI Slovenija Team