NAUI Slovenija

Kaj je NAUI?

Potapljaške kategorije:
- rekreativni tečaji
- specialnosti
- voditeljski tečaji
- tehnični tečaji


Sorodne asociacije

Povezave

Predstavništva NAUI po svetu

Kontakt

Termini potapljaških tečajev

Galerija  Predstavljamo NAUI standarde za rekreativne kategorije:

 


SCUBA DIVER (POTAPLJAČ ODPRTIH VODA)


Pregled:  potapljač odprtih voda je začetni tečaj potapljanja z jeklenkami. Na tečaju se učijo osnovna znanja in veščine, ki so potrebne pri potapljanju. Po uspešnem zaključku tečaja so tečajniki sposobni za potapljanje v odprtih vodah brez nadzora, kadar so pogoji za potapljanje podobni tistim na tečaju.

Kdo sme učiti: ta tečaj sme voditi NAUI inštruktor.

Pogoji za pristop k tečaju :
- starost: minimalna starost za pristop k tečaju je 15 let (Junior potapljač odprtih voda 12 – 14 let; glej v Standardi, kjer so opisani vsi tečaji, starost, potapljači juniorji);
- potapljaška kategorija: ni potrebna;
- predhodna urjenja: kandidatom, ki so obiskovali NAUI “passport“ program, se prizna del urjenja s tega programa.

Standardi na tečaju:
- varnostna razmerja: uporabljajo se standardna varnostna razmerja (Standardi, kateri veljajo za vse tečaje);
- posebnosti, katere se nanašajo na urjenje v odprtih vodah, so navedene v nadaljnem tekstu;
- časovnica: teoretični del traja 14 ur;
                praktični del traja 17 ur, od teh 10 ur v vodi;

Potapljanje v odprti vodi:

- potrebno je opraviti najmanj 5 potopov z avtonomnim potapljaškim aparatom (APA, angleško SCUBA) v odprti vodi. Vsi potopi so lahko z APA-om (SCUBA oprema), ali eden na dah, preostali z APA (od sedaj naprej SCUBA). V času poteka tečaja se dnevno ne sme narediti več kot dva potopa. Urjenje v odprtih vodah se lahko konča v dveh dneh, tako da se prvi dan naredi 1 potop na dah ter po dva potopa dnevno z opremo. Vsi potopi morajo biti izvedeni v dnevnem času;
- časovnica: dnevno učenje ne sme trajati več kot 8 ur;
- globina: največja dovoljena globina med urjenjem je 18 metrov;
- spremstvo: pooblaščeni asistenti lahko spremljajo tečajnike takrat, ko so na površini, v fazi potopa v globino, v fazi vračanja iz globine na površino, med vstopom in izstopom iz vode, lahko tudi začasno ostanejo s skupino, medtem ko inštruktor izvaja vajo s tečajnikom. Največje število tečajnikov, katere sme voditi spremljevalec v času potopa v odprtih vodah, je dva /2/;
- potapljanje v spremstvu: med drugim ali pri naslednjih potopih se lahko pari tečajnikov potapljajo v spremstvu. Inštruktor mora oceniti izvajanje sledečih veščin, preden se lahko tečajnik potaplja v spremstvu:
- praznenje regulatorja;
- iskanje regulatorja;
- praznjenje maske, vključno s snemanjem in ponovnim nameščanjem (kadar se potapljamo v hladnih vodah, je dovolj izvedba vaje v zaprti vodi);
- lebdenje brez pomoči;
- pokazati, prepoznati in odgovoriti na običajne potapljaške znake;
- v mirujočem položaju, na globini cca. 6 metrov, deliti zrak s partnerjem;
- spremljati porabo zraka;
- vaje navigacije: izvajanje vaj navigacije med tečajem morajo nadzorovati pooblaščeni pomočniki ali inštruktor;
- dodatni potopi: poleg obveznih potopov ni potrebe po dodatnih potopih.Potrebne veščine
- uporaba suhe obleke: kadar se pri vajah uporablja suha obleka, mora tečajnik pokazati v zaprti vodi, preden gre v odprte vode, sledeče veščine:
- prikazati, da zna uporabljati suho obleko;
- kadar ima pozitivno plovnost, da se zna iz položaja "na glavo" vrniti v vodoraven položaj;
- da se znajde v primeru, če pride do začasne blokade ventila;
- da  pozna postopke kompenzacije;
- da zna izbrati primeren kompenzator plovnosti;
- da zna vzdrževati minimalen volumen zraka v obleki, da ne pride do efekta stiskanja ("squeez");
- plavanje: zaprte ali odprte vode, brez opreme:
- preplavati oddaljenost 200 metrov brez ustavljanja z uporabo katerekoli plavalne tehnike;
- obdržati se na površini 10 minut:
- preplavati pod vodo 15 metrov; dovoljena je uporaba uteži, če ima tečajnik težave s plovnostjo; tečajniki s kontaktnimi lečami lahko koristijo masko.
- potapljanje na dah: zaprta ali odprta voda:
- brez postankov preplavati 400 metrov, dihanje s pomočjo dihalke;
- dvigniti na površino potapljača, ki simulira nezavest, iz globine cca 3. m;
- z uporabo pravilnih tehnik izvesti: vstop in izstop iz vode, pravilen potop in povratek na površino, čiščenje dihalke, da odvržejo uteži, kontrola plovnosti, potapljanje.
- potapljanje s SCUBA opremo: zaprte in odprte vode. Veščine, označene z * se morajo izvajati v odprti vodi.
veščine pred pričetkom samega potopa:
- *izbrati, preveriti, sestaviti, prilagoditi in obleči opremo; izvesti preverjanje opreme pred potopom, tako svojo in partnerjeve (kompenzator, uteži, sponke, zrak (regulator, kompenzator), končni OK), očistiti masko, po potopu sleči, oprati in pospraviti opremu.
veščine na površini:
- *pri vstopu in izstopu iz vode uporabiti najvarnejši način v danih razmerah;
- *poskrbeti za optimalno količino uteži;
- *komunikacija na površini;
- *doseči pozitivno plovnost na površini;
- *v primeru krča mišice izvesti pravilne postopke;
- *oralno napihniti kompenzator plovnosti;
- na površini sneti in ponovno namestiti masko, plavuti, pas z utežmi, SCUBA opremo;
- * s potopljenim obrazom dihati s pomočjo dihalke;
- * odpraviti krč v mišici.
veščine, ki so povezane s potopom / dvigom na površino:
- *kontrolirati tlak zraka v jeklenki v času trajanja potopa;
- *potopiti se z nogami navzdol;
- na koncu potopa je največja hitrost dviganja 9 metrov na minuto ali manj, nato lebdenje 3 minute na 5. metrih;
- *praznjenje maske (v hladni vodi ta vaja ni potrebna, seveda, če jo je tečajnik pravilno prikazal v bazenu);
- *praznjenje regulatorjev;
- *iskanje regulatorjev;
- *lebdeti brez držanja ali pomoči;
- uporabljati sistem potapljanja v paru, največja oddaljenost med partnerjema 3 metre ali manj, odvisno od pogojev;
- spremljati porabo zraka, odgovoriti na vprašanje "koliko imaš zraka";
- koristiti naravno navigacijo, kompas, odplavati določeno razdaljo in se vrniti;
- z uporabo kompasa odrediti začetni in povratni kurs ter izvesti potop.

Veščine planiranja (načrtovanja):

- izmeriti, zabeležiti in izračunati porabo zraka s pomočjo manometra in ure;
- načrtovati in izvršiti potop do 12-15 metrov znotraj varnostne krivulje z upoštevanjem porabe zraka, globino, čas, hitrost dviga, varnostni postanek, varnostno krivuljo;
- po končanem potopu z uporabo tablic izračunati ponovljen potop, pri katerem je površinski interval najmanj 1. uro.

Okolica:

- potapljati se tako, da je naš vpliv na okolico najmanjši, da pazimo na okolico in da je ne poškodujemo;
- prepoznati in identificirati (po imenu) primere rastlin in živali, katere so tipične za to področje.

Veščine in postopki v primeru nesreče in reševanja :

- transportirati ponesrečenega potapljača najmanj 45 metrov; vzdrževanje kontakta oči - oči ali z glasom;
- *v statičnem položaju v zaprti vodi na globini min. 4,6 m deliti zrak;
- *izvesti kontroliran dvig v primeru nevarnosti v zaprti in odprti vodi z minimalne globine 4,6 metrov;
- *izvesti dvig s pomočjo alternativnega izvora zraka (oktopus) v zaprti in odprti vodi z minimalne globine 4,6 metrov;
- *iz 3. metrov globine dvigniti potapljača, kateri simulira nezavest, mu sneti pas z utežmi, masko, dihalko ter simulirati umetno dihanje v vodi.

POTREBNA TEORETIČNA ZNANJA
- fizika;
- fiziologija;
- medicina;
- varnost pri potapljanju;
- znanje o plinih, pritisku, volumnu, temperaturi, gostoti, plovnosti, vidu, sluhu, prvi pomoči, dekompresijskih boleznih, barotraumah, narkotičnosti dušika, potapljaških tablicah;
- okolje, kjer se izvajajo potopi;
- poznavanje potapljaške opreme, funkcije, karakteristike, pravilna uporaba, vzdrževanje;
- poznati zakonske regulative (pravilnike) v potapljanju;
- pomembnost naprestanega izpopolnjevanja.


Potapljaška oprema:
namen, karakteristike, tipi in uporaba opreme za rekreacijsko potapljanje na dah ter s SCUBA opremo. Tečajnik mora vedeti, kako pravilno izbrati, uporabljati in vzdrževati masko, dihalko, plavuti, kompenzator plovnosti, obleko, regulator, jeklenko ter dodatno opremo.


Varnost pri potapljanju:
vidiki, kateri so pomembni za varnost pri potapljanju. Glavne teme so postopki (procedure) v primeru nevarnosti, reševanja, ter prva pomoč, ki je vezana na potapljanje, sporazumevanje pod vodo, osnove podvodne navigacije, planiranje potopa, varnostni postopki. Šok, rane, zaustavljanje krvavenja, utapljanje in prva pomoč. Reševanje se nanaša na prepoznavanje in preprečevanje panike, samo-pomoč, pomoč in transport potapljača v  paniki, dvig z dna, reševanje v odprti vodi.


Potapljaško okolje:
fizični in biološki vidiki okolja, v katerem se poatplja. Tečajniki se morajo seznaniti z navarnostmi pred vstopom v vodo. Dolžnost inštruktora je, da tečajnike seznani s pomembnostjo varovanja okolja, pozitivnimi in negativnimi vplivi, katere ima potapljač na okolje.

Lokalna pravila potapljanja, zakonske odredbe, itd.


Potapljaške aktivnosti:
kako, kdo, kje, kdaj in zakaj se potapljati. Podatki o potapljanju v klubih, centrih, ladjah, mesta za potapljanje, knjige in časopisi, nadaljevanje izobraževanja, internet.


Nadaljnje izobraževanje:
omejitve za nove potapljače in nadaljevanje izobraževanja. Povdarek mora biti na zavesti o lastnih sposobnostih. Podatki o nadaljevalnih tečajih, delavnicah, itd. Pomembnost izpolnjevanja potapljaške knjižice. Kako lahko uporabiti NAUI programe, itd.OCENJEVANJE
tečajnik mora pokazati zadostni nivo teoretičnega in praktičnega znanja, da pridobi potapljaško izkaznico SCUBA DIVER.TEČAJ IZKUŠENI POTAPLJAČ ODPRTIH VODA (EXPIRIENCED SCUBA DIVER COURSE)

Pregled :
ta tečaj je namenjen potapljačem, kateri že imajo izkušnje, vendar niso zaključili tečaja in nimajo izkaznice in diplome nobene priznane potapljaške šole, da postanejo NAUI potapljači. To so lahko potapljači, kateri imajo vojaško, znanstveno ali komercialno urjenje, vendar nimajo nobenega formalnega urjenja. Tečajniki, kateri uspešno končajo program, postanejo NAUI potapljači odprtih voda.

Kdo sme učiti:
vsaki NAUI inštruktor, kateri ima aktiven status.

Pogoji za obiskovanje tečaja:
- starost – minimalno 15 let;
- potapljaška kvalifikacija: nikakršna, vendar mora obstajati dokaz, da ima najmanj 25 potopov v odprtih vodah;
- potapljaško znanje – kandidat mora položiti pisni test za začetni tečaj potapljanja.

Standardi tečaja:
- odnosi (razmerja): uporabljajo se standardna razmerja;
- pred potopom v odprti vodi:  pred potopom v odprti vodi mora biti inštruktor siguren, da je potapljač sposoben zmanjšati tveganje na najmanjšo možno mero. Po potrebi je potrebno uporabiti ocenjevanje znanja ali ocenjevanje veščin;
- potapljanje v odprti vodi: ko so izpolnjeni vsi predhodni pogoji in je inštruktor siguren, da je potapljač pripravljen izvršiti 5 potopov v odprti vodi ali če pogoji ali vreme ne dovoljujejo, da se bi izvedli predpisani potopi, je potrebno:
- potapljač mora izvesti vse predpisane vaje v bazenu ali odprti vodi;
- potapljač mora izvesti najmanj 2 potopa v odprti vodi ter izvesti vse predpisane veščine na zadovoljujoč način;
- vse mora biti zabeleženo v potapljaški knjižici ter podpisano s strani inštruktorja.

Ocenjevanje
Pogledati "Zahteve za obiskovanje tečajev - potapljaško znanje" in "Standardi vseh tečajev: Ocenjevanje in dokumentiranje".ADVANCED SCUBA DIVER (NAPREDNI POTAPLJAČ ODPRTIH VODA)

Pregled
ta tečaj je nadaljevanje usposabljanja potapljača. Cilj programa je, da potapljača seznani z nizom novih potapljaških situacij in aktivnosti, zato bi se moral v celoti izvajati v odprti vodi. Po uspešnem zaključku tečaja se za tečajnike razume, da so kompetentni (sposobni) ukvarjati se s podvodnimi aktivnostmi brez nadzora, v okoliščinah, ki so podobne tistim, kakršne so bile v času tečaja. Ta tečaj je namenjen potapljačem, kateri:
- želijo dodatno urjenje (vaje, treninge);
- preselili so se iz enega področja potapljanja v drugo, zato se žele spoznati z lokalnimi posebnostmi;
- niso, vendar žele postati NAUI potapljači;
- žele se spoznati z nizom potapljaških pogojev in aktivnosti.

Kdo sme poučevati:
ta tečaj sme voditi NAUI inštruktor z aktivnim statusom.

Pogoji, katere mora tečajnik izpolnjevati:
- *starost: za pristop k tečaju: starost najmanj 15 let (juniorji 12 –14 let);
- *potapljaška kvalifikacija: imeti mora izkaznico Scuba Diver ali ekvivalentno po neki drugi priznani šoli. Inštruktor se mora prepričati, da  kandidat ima potrebna znanja in veščine, da lahko pristopi k tečaju;
- *oprema: kandidati bi morali imeti lastno opremo ter med tečajem skrbeti zanjo. Na začetku mora inštruktor pomagati tečajnikom pri preverjanju opreme;
- razmerja: uporabljajo se standardna razmerja. Če so potopi globji kot 24 metrov, so največ štirje /4/ tečajniki na inštruktorja. Če se koristi en ali več asistentov z aktivnim statusom, potem se največje število lahko poveča na osem /8/.

Ure:

teorija – 6 ur, vključno uvod in pregled tečaja, neposredna priprava na potop ter zaključno predavanje z izpitom, kateri mora vsebovati vse obdelane teorijske lekcije. Navodila za potapljanje ("briefingi") morajo biti daljši in obširnejši od tistih na Scuba Diver tečaju ali tečaju za mojstra potapljanja, zaradi “teorijskih” diskusij, ki so povezane z aktivnostmi kot npr. orientacija, iskanje in reševanje, etc.;

Potapljanje v odprti vodi - potrebno je opraviti 6 potopov SCUBA opremo, največ 3 dnevno. Najmanj dva potopa morata biti globja od 6 metrov;

Globinski potopi - največja globina potopa je 40 metrov. Ne sme se potapljati v dekompresijo. Med dviganjem se lahko simulira dekompresija za potope znotraj meje varnostne krivulje. Če se simulirana dekompresija izvaja na globinah, večjih kot 7,6 metrov, se lahko ta čas prišteje dejanskemu času potopa. Na prvem globinskem potopu (preko 18 metrov) mora tečajnike spremljati inštruktor.

Obvezne veščine:
- izvesti osnovne potapljaške veščine;
- izvesti izbrane veščine reševanja ali pomoči;
- vse potope načrtovati s pomočjo potapljaških tablic;
- zabeležiti vse potope v potapljaško knjižico;
- podvodna navigacija;
Pri izvajanju posameznih nalog je potrebno uporabljati odgovarajočo opremo.

Aktivnosti
Obvezne potope predstavljajo trije posamezni potopi od skupno 6 obveznih. Ostali 3 potopi se lahko kombinirajo glede na lokalne pogoje ali zahteve in interese tečajnikov.

Obvezni potopi (3):

- podvodna navigacija;
- potop v pogojih zmanjšane vidljivosti ali nočni potop;
- globinski potop.

Fakultativni potopi (3):

- iskanje in reševanje;
- potop z ladje;
- preiskovanje in mapiranje dna;
- potop na wreck (potopljene objekte);
- opazovanje okolja in zbiranje podatkov;
- potop v toku in valovih;
- potapljanje na višji nadmorski višini;
- potapljanje z obale;
- tehnike podvodne fotografije;
- uporaba potapljaškega računalnika.
Pred vsakim potopom mora inštruktor izvesti "briefing" in "debriefing".

Postopki za potapljanje v odprti vodi
- mesto potopa: kadarkoli je mogoče se je potrebno potapljati na kar največ različnih mestih. Tečajniki morajo sami pripraviti in predstaviti plan potopa za vsako lokacijo ter za vsak cilj potopa. Če je število potapljaških lokacij omejeno, lahko inštruktor doda še nekatere naloge, katere morajo tečajniki izvršiti. Vpisani potopi morajo vsebovati vse detajle o izvršenem potopu.

Navodila pri potopih:
inštruktor mora dati briefing (navodila za potop) pred in po vsakenm potopu. Tečajniki morajo aktivno sodelovati v procesu planiranja potopa.


Vsebina:
med dajanjem navodil in komentiranjem potopa moramo obvezno povdariti sledeče pogoje potapljanja in veščine:

- fizična pripravljenost za potop, stres, osebne omejitve, utrujenost, izpostavljenost, prilagajanje;
- otežene pogoje potapljanja, omejena vidljivost, odločitev, kdaj prekiniti / odpovedati potop;
- uporaba uteži, izenačevanje tlaka v obleki, načini dihanja v povezavi s kontrolo plovnosti, kontrola spusta in dviga pri potopu;
- planiranje potopa, priprava in skrb o opremi, potapljanje v paru; vsak potapljač mora biti vsaj enkrat vodja para;
- sporazumevanje, uporaba instrumentov, orientacija;
- pogoji okolice, kdaj uporabiti katere veščine z namenom zmanjšati vpliv okolice na najmanjšo možno mero;
- reševanje in pomoč (samo-pomoč, pomoč partnerju), procedure v primeru nevarnosti, katere je potrebno ponavljati in dobro natrenirati.Ocenjevanje
tečajnik mora dokazati zadovoljivo stopnjo teoretičnega in praktičnega znanja, če želi pridobiti potapljaško izkaznico ADVANCED SCUBA DIVER (pogledati Standardi; ocjenjevanje in dokumentiranje).MASTER SCUBA DIVER (MOJSTER POTAPLJANJA)

Pregled
tečaj predstavlja nadaljevanje usposabljanja za potapljače, kateri želijo nadgraditi nivo znanja o potapljanju, razumevanje in uživanje v potapljaških aktivnostih. Povdarek tečaja je na sodelovanju tečajnikov pri vseh aktivnostih ter praktični uporabi pridobljenega znanja v odprtih vodah, seveda se pred tem v učilnici lekcije teoretično obdelajo. Ta tečaj predstavlja odličen napredek proti NAUI profesionalnim kategorijam.
Nekatera področja predstavljajo ponavljanje in širjenje znanja, pridobljenega na predhodnih tečajih. Vsako področje predstavlja napredek v pridobivanju znanja, kar pa ne pomeni pridobivanje “končnega” znanja. Inštruktorji morajo prilagoditi tečaj potrebam tečajnikov.
Tečaj lahko poteka po delih, pri tem načinu se vsak zaključeni del zabeleži v potapljaško knjižico.
Po uspešnem zaključku tečaja menimo, da so tečajniki sposobni opravljati potope v pogojih, ki so podobni tistim, ki so vladali med potekom tečaja.


Kdo sme učiti
ta tečaj sme voditi NAUI inštruktor z aktivnim statusom.

Pogoji za vpis na tečaj
- starost - minimalna starost za pristop  k tečaju je 15 let;
- potapljaška kvalifikacija - izkaznica Advanced Scuba Diver ali enakovredno (ekvivalentno);
- oprema – tečajniki morajo imeti lastno opremo, zanjo morajo skrbeti sami v času potekanja celega tečaja. Na začetku je inštruktor dolžan preveriti, ali je oprema v zadovoljujočem stanju;
- razmerja – uporabljajo se standardi. Če se potopi odvijajo na večjih globinah od 24 metrov, sme inštruktor voditi največ 4 tečajnike. Če pomaga en ali več pomočnikov (asistentov) z aktivnim statusom, potem se število tečajnikov sme povečati na največ 8;
- časovni načrt – akademske ure – predvidenih je 23 ur. To vključuje predavanja v učilnici, diskusije, navodila za potapljanje (brieffing), komentarje o potopu;
- globinski potopi – vsi potopi morajo biti znotraj varnostne krivulje;
- potopi v odprtih vodah - potrebno je izvesti najmanj 8 potopov s SCUBA opremo, največ 3 v enem dnevu, pri tem sme biti samo en potop izveden v apneji;
- globinski potopi - največja dovoljena globina potopa je 40 metrov. Vsi potopi morajo biti znotraj varnostne krivulje. Lahko dodamo simulirano dekompresijo. Ves čas simulirane dekompresije v večjih globinah od 7,6 metra se mora šteti v čas potopa. Inštruktor mora spremljati tečajnike na prvem potopu, pri katerem globina ne sme preseči 18 metrov.Potrebne veščine
zaželjeno je, da se potopi opravljajo na različnih mestih, z ladje, z obale … poleg tega se mora nivo potopov pomemno razlikovati od potopov na predhodnih tečajih. Pri načrtovanju potopov moramo biti pazljivi na:
- mesto potopa – za potope moramo izbrati kar največ različnih mest, kot  npr. ladja, potop v toku, jezeru, morju, reki, na wreckih, etc;
- potopi – potopi v odprtih vodah naj bi se opravili v čim krajšem času po zaključku predavanj iz teorije. Potrebno je izvesti najmanj 8 potopov, od katerih je 5 obveznih (navedeni so spodaj), ostali 3-je pa so izbirni.

Obvezni potopi (5):
- prva pomoč pri potapljaški nesreči;
- globinski potop ali potop s simulacijo dekompresijskega postanka;
- potop v pogojih zmanjšsane vidljivosti ali nočni potop;
- podvodna navigacija;
- iskanje in dvigovanje izgubljenega predmeta.

Izbirni potopi (3):
- potop v apneji (na dah);
- ponavljanje osnovnih tehnik pri potapljanju;
- opazovanje okolja (okolice) in zbiranje podatkov;
- kontrola porabe zraka;
- potop z ladje;
- potop z obale;
- ostale aktivnosti posebnega značaja.POTREBNO TEORETIČNO ZNANJE
- uporaba znanja – to področje predstavlja ponavljanje in nadgradnjo do sedaj pridobljenega znanja iz fizike, fiziologije, zdravstvenih vidikov in fizične pripravljenosti. Povdarek mora biti na uporabi v dejanskih situacijah;
- potapljaška oprema – ponavljanje in razširitev gradiva s začetnega potapljaškega tečaja, pokriti je potrebno tudi detajlne principe dela, specializirano opremo in njeno uporabo, skrb in vzdrževanje, ter dodatno opremo, ki se uporablja. Lahko se dodajo tudi tehnični detajli o mehaniki, ki je povezana s potapljanjem;
- tveganja pri potapljanju - potrebno je pokriti reševanje, prvo pomoč, procedure v primeru težav, ki se uporabljajo pri potapljanju. Podvodno sporazumevanje, orientacija in navigacija, okolje, načrtovanje potopa, varnostne procedure, uporaba čistega (100 %) kisika pri potapljaških nesrečah, prva pomoč v povezavi z definicijo, tipi, vzroki, znaki, simptomi in oskrbovanje: šoka, ran, utopitev, srčnega udara, zlomov, opeklin, pregrevanja, izpostavljanja, podhlajevanje, poškodbe, povezane s poškodbami pljuč, morska in dekompresijska bolezen. Tehnike reševanja morajo vključevati prepoznavanje problemov, pomoč, reševanje, tehnike dajanja umetnega dihanja v vodi, transport, nošenje in reanimacijo;
- potapljaško okolje - to področje mora dati potapljačem vedenje o fizičnih in bioloških vidikih okolja, mu pokazati probleme in načine varovanja okolja. Potrebno obdelati: vodne rastline in živali, njihove odnose, nevarnosti, pravne predpise, varovanje, onesnaževanje, gibanja vode, pogoje za potop, potapljaške lokacije;
- podvodna navigacija - to področje mora omogočiti potapljaču, da obvlada potrebne veščine, da zna uporabljati kompas in naravna sredstva navigacije, da lahko: odredi svoj položaj, plava v željeni smeri, da najde določeno potopljeno lokacijo;
- potop v pogojih zmanjšane vidljivosti – to področje mora pripraviti potapljača za potope v pogojih zmanjšane vidljivosti ali za nočne potope. Mora predelati probleme, tehnike, veščine, nevarnosti in varnostne procedure;
- iskanje – obdelati tehnike iskanja in preiskovanja, planiranje, metode, potrebna oprema;
- dvigovanje predmetov – to področje mora pripraviti potapljača za dvigovanje predmetov srednje velikosti (omejevalni faktor lastna oprema),  teorija, težave, nevarnosti, metode, oprema, dvigovanje, izračuni ter principi;
- globinski potopi in potopi s simulirano dekompresijo – to področje pomaga potapljaču, da pričakuje in preprečuje probleme, koristi koncepte, metode in opremo,  potrebno za take potope. Potapljači se moraja natančno spoznati s tablicami. Za globinski potop se štejejo vsi tisti potopi, kjer je globina potopa med 18 in 40 metri.


go to top


NAUI Slovenija Team